Projeler

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Projenin Amacı

Proje Murat Nehri su havzasında yeralan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayanların yoksulluklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmadaki gösterge, sözkonusu illerde, hanehalkının ülke yoksulluk sınırının altında yaşadığı köy sayısındaki %10’luk azalma olacaktır. 

Projenin kalkınma amacı ise Murat Nehri Havzasında seçilen MH’larda doğal kaynak tabanının rehabilitasyonudur. Bu rehabilitasyonun, MH’ların sürdürülebilir kullanımı ile ekstrem hava olaylarına (yağış ve kuraklık) karşı dayanıklılıklarının artırılması için bir temel oluşturması öngörülmektedir.

BİNGÖL

İl sıra dağlar, platolar, da!larla platolar arasına sokulmuş ovalar ve çukur alanlardan oluşmaktadır. İl alanının % 83’ü dağlık, %12’si dalgalı, %3’ü yayla ve yaklaşık %2’si de ovalardan oluşmaktadır. Karlıova ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Bingöl Dağı 3250 metre yüksekliği ile ilin en yüksek dağıdır. Diğer yüksek dağlar arasında Şerafettin dağları (2544 m), Şeytan Dağları (2906 m), Çitele, Elbeyi, Karaömer, Gerdilek ve Gökdere yeralmaktadır.İlin kuzeyinden geçerek Genç ilçesi sınırlarından Bingöl’e giren ve Elazığ’a doğru akan Murat Nehri en önemli akarsudur. Aladağ ve Muratbaşı Dağından çıkan kolların birleşmesiyle oluşan ve 722 km uzunluğundaki nehir, Fırat Nehrinin ikinci kolu olan Karasu’dan uzundur. Karasu, Keban civarında Murat ile birleşmektedir. 

Peri suyu ile Murat’ı besleyen Göynük suyu da ilin önemli akarsularındandır.İlin en önemli ve en uzun vadisi Murat Nehri vadisidir. Vadi doğuda Muş il sınırından başlayıp Solhan ilçesi-Bingöl Merkez ilçesi-Genç ilçesi doğrultusunda uzayıp Elazığ il sınırı ile sonuçlanmaktadır. Murat Nehri ve dolayısıyla vadisinin Bingöl ili içindeki uzunluğu toplam 96 km. dir. Peri Suyu Vadisi : ilin ikinci büyük vadisiKarlıova ilçesinden başlayıp Yedisu ilçesi-Kiğı ilçesi-Yayladere ilçesi doğrultusunda uzayıp, Elazığ ili Karakoçan ilçesi sınırından devam etmekte olan Peri Suyu vadisidir. Peri suyunun ve vadisinin il içindeki toplam uzunluğu 112 km. dir. Bingöl Dağları orta kısımlarda birbirinden uzaklaşarak genişlemiş ve bu genişleyen yerde Bingöl Ovası meydana gelmiştir. İl genelinde en önemli ova, etrafıyüksek dağlarla çevrili Bingöl Ovasıdır.

Güneydoğuya doğru hafif eğimle alçalan ovayı Göynük, Çapakçur ve Gayt dereleri beslemektedir. Yüzölçümü 80 km2 olan ova 1150m rakımlıdır. Bingöl Ovası dışında Genç, Karlıova, Solhan ve Sancak Ovaları gibi küçük ovalar da mevcuttur. Yedisu ve Genç ilçelerinde de tarıma elverişli küçük alanlara sahip ovalar bulunmaktadır. Karlıova ilçesinde yükselen dağlar arasında geniş düzlükler bulunmaktadır. Bu platolar çok büyük otlaklara sahip olup yayla olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda Solhan ilçesinde de büyük plato ve geniş otlak alanları mevcuttur.

İlde 2 AEAB bulunmaktadır:
• I. Alt Bölge: İl alanının %57’sini (Merkez, Genç ve Solhan ilçeleri) kapsamaktadır. Diğer alt bölgeye göre daha ılımandır, yükselti 1200m, yıllık ortalama yağış 850 mm’dir. Solhan ve Genç Merkez ilçeye göre daha az yağış almaktadır. Karlı gün sayısı 117, karla kaplı gün sayısı ise 76 dır. Tarımsal üretime nispeten daha elverişlidir. Alt bölge arazisinin yaklaşık %18’i I.-IV. Sınıf arazilerdir. Bingöl genelinde de arazinin sadece %18’i bu sınıflara dahildir. Bu alt bölgedeki her üç ilçede Proje kapsamındadır.

• II. Alt Bölge: İl alanının %43’ünü (Adaklı, Karlıova, Kığı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri) kapsamaktadır. Yükselti yaklaşık 1650m, yıllık yağış ise 700 mm civarindadır. Kar bu bölgede daha uzun süre kalmaktadır: 120 gün. I. Alt Bölgede olduğu gibi bu alt bölgede de arazinin yaklaşık %18’i I.-IV. Sınıfa dahildir. Bu bölgede yeralan ilçeler Adaklı, Karlıova, Kığı ve kısmen Yayladeredir.